درب پلی ود

دربهایی درب ضد سرقت گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن ایمن و قابل اطمینان باشد

درب پلی وودی در برابر درب معمولی

۱۴۴ بازديد
درب منازل ما به دلیل وجود گرد غبار و برخورد وسایل نیاز به درب پلی وود دارد تا در برابر خط وخش و نفوذ آب در امان به ماند
درب پلی وود می توانند ضمن مقاومت دربرابر آب اشیای سخت زیبای مضاعفی نیز به محل زندگی شما فراهم آورد تا در کنار آسودگی درباره سلام عزیزان خود رضایت خاطر خود واطرافیانتان را جلب نمایید
یکی از مشکلات درب های قدیمی سادگی انها در برابر انتقال صدا و حرارت است که در درب پلی وود آن نیز بر طرف شده تا شما با آسودگی خاطر درب پلی وود در محل کار زندگی