درب پلی وودی

دربهایی درب ضد سرقت گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن ایمن و قابل اطمینان باشد

درب پلی وودی در برابر درب معمولی

۱۴۴ بازديد
درب منازل ما به دلیل وجود گرد غبار و برخورد وسایل نیاز به درب پلی وود دارد تا در برابر خط وخش و نفوذ آب در امان به ماند
درب پلی وود می توانند ضمن مقاومت دربرابر آب اشیای سخت زیبای مضاعفی نیز به محل زندگی شما فراهم آورد تا در کنار آسودگی درباره سلام عزیزان خود رضایت خاطر خود واطرافیانتان را جلب نمایید
یکی از مشکلات درب های قدیمی سادگی انها در برابر انتقال صدا و حرارت است که در درب پلی وود آن نیز بر طرف شده تا شما با آسودگی خاطر درب پلی وود در محل کار زندگی

درب پلی وودی

۱۶۷ بازديد
درب پلی وودی لایه نازکی از روکش چوب است که به کمک چسب بهم متصل می شود همراه آن هر لایه روکش چوب تا 90 درجه به یکدیگر چرخانده می شود برای تشکیل یک ماده ترکیبی ، تمام درب پلی وودی ورقهای رزین صحافی و الیاف چوب هستند.
آموزش متقاطع به دلیل تناوب دانه شناخته شده است و مزایای زیادی برای ساخت درب پلی وودی دارد
این گرایش چوبها است که وقتی در لبه قرار می گیرند خرد می شوند اما در مورد درب پلی وودی ، حتی در زمان لبه ها نیز تقسیم نمی شود
به طور کلی درب پلی وودی از طبیعت سنگینی برخوردار است و از چوب سخت که تخته را تولید می کند تولید می شود
درب پلی وودی با کیفیت پایین - زاویه دید - در زاویه راست با یکدیگر چیده می شوند و
از طرف دیگر درب پلی وودی با کیفیت بهتر دارای پنج مرحله در مراحل 45 درجه است که باعث ایجاد مقاومت در چندین محور می شود