ploywood door

دربهایی درب ضد سرقت گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن ایمن و قابل اطمینان باشد

درب پلی وودی

۴۰ بازديد
درب پلی وودی لایه نازکی از روکش چوب است که به کمک چسب بهم متصل می شود همراه آن هر لایه روکش چوب تا 90 درجه به یکدیگر چرخانده می شود برای تشکیل یک ماده ترکیبی ، تمام درب پلی وودی ورقهای رزین صحافی و الیاف چوب هستند.
آموزش متقاطع به دلیل تناوب دانه شناخته شده است و مزایای زیادی برای ساخت درب پلی وودی دارد
این گرایش چوبها است که وقتی در لبه قرار می گیرند خرد می شوند اما در مورد درب پلی وودی ، حتی در زمان لبه ها نیز تقسیم نمی شود
به طور کلی درب پلی وودی از طبیعت سنگینی برخوردار است و از چوب سخت که تخته را تولید می کند تولید می شود
درب پلی وودی با کیفیت پایین - زاویه دید - در زاویه راست با یکدیگر چیده می شوند و
از طرف دیگر درب پلی وودی با کیفیت بهتر دارای پنج مرحله در مراحل 45 درجه است که باعث ایجاد مقاومت در چندین محور می شود